معنی و ترجمه کلمه داراى دکمه در یک طرف کت به انگلیسی داراى دکمه در یک طرف کت یعنی چه

داراى دکمه در یک طرف کت

single breasted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها