معنی و ترجمه کلمه داراى ذرات ریز متساوى به انگلیسی داراى ذرات ریز متساوى یعنی چه

داراى ذرات ریز متساوى

isometric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها