معنی و ترجمه کلمه داراى راه راه هاى طولى به انگلیسی داراى راه راه هاى طولى یعنی چه

داراى راه راه هاى طولى

vittate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها