معنی و ترجمه کلمه داراى رفتار قالبى به انگلیسی داراى رفتار قالبى یعنی چه

داراى رفتار قالبى

stereotyped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها