معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ غیر واضح به انگلیسی داراى رنگ غیر واضح یعنی چه

داراى رنگ غیر واضح

blotch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها