معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ هاى گوناگون به انگلیسی داراى رنگ هاى گوناگون یعنی چه

داراى رنگ هاى گوناگون

varied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها