معنی و ترجمه کلمه داراى زندگانى سخت و مشکل به انگلیسی داراى زندگانى سخت و مشکل یعنی چه

داراى زندگانى سخت و مشکل

hardscrabble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها