معنی و ترجمه کلمه داراى زگیل به انگلیسی داراى زگیل یعنی چه

داراى زگیل

verrucose
verrucous
warty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها