معنی و ترجمه کلمه داراى ساقه باریک به انگلیسی داراى ساقه باریک یعنی چه

داراى ساقه باریک

stoloniferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها