معنی و ترجمه کلمه داراى ساقه هاى ریشه مانند زیرزمینى به انگلیسی داراى ساقه هاى ریشه مانند زیرزمینى یعنی چه

داراى ساقه هاى ریشه مانند زیرزمینى

rhizomatous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها