معنی و ترجمه کلمه داراى ساقه یا ستون ثابت به انگلیسی داراى ساقه یا ستون ثابت یعنی چه

داراى ساقه یا ستون ثابت

stylate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها