معنی و ترجمه کلمه داراى سنگ گوگرد به انگلیسی داراى سنگ گوگرد یعنی چه

داراى سنگ گوگرد

sulfureous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها