معنی و ترجمه کلمه داراى سه شعاع به انگلیسی داراى سه شعاع یعنی چه

داراى سه شعاع

triradiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها