معنی و ترجمه کلمه داراى سیلیس یا سیلیکون زیاد به انگلیسی داراى سیلیس یا سیلیکون زیاد یعنی چه

داراى سیلیس یا سیلیکون زیاد

siliciferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها