معنی و ترجمه کلمه داراى سینه برجسته به انگلیسی داراى سینه برجسته یعنی چه

داراى سینه برجسته

bosomed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها