معنی و ترجمه کلمه داراى شاخه هاى نازک و خمیده بالا رونده به انگلیسی داراى شاخه هاى نازک و خمیده بالا رونده یعنی چه

داراى شاخه هاى نازک و خمیده بالا رونده

sarmentose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها