معنی و ترجمه کلمه داراى شش ضربه به انگلیسی داراى شش ضربه یعنی چه

داراى شش ضربه

sextuple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها