معنی و ترجمه کلمه داراى شوره به انگلیسی داراى شوره یعنی چه

داراى شوره

nitrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها