معنی و ترجمه کلمه داراى شکاف فرج مانند به انگلیسی داراى شکاف فرج مانند یعنی چه

داراى شکاف فرج مانند

vulviform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها