معنی و ترجمه کلمه داراى شکل صحیح خود به انگلیسی داراى شکل صحیح خود یعنی چه

داراى شکل صحیح خود

idiomorphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها