معنی و ترجمه کلمه داراى شکل مخصوص به خود به انگلیسی داراى شکل مخصوص به خود یعنی چه

داراى شکل مخصوص به خود

idiomorphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها