معنی و ترجمه کلمه داراى شکم برآمده به انگلیسی داراى شکم برآمده یعنی چه

داراى شکم برآمده

big

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها