معنی و ترجمه کلمه داراى صاحب سهام قرضه به انگلیسی داراى صاحب سهام قرضه یعنی چه

داراى صاحب سهام قرضه

bondholder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها