معنی و ترجمه کلمه داراى صخامت به قدر یک ملکول به انگلیسی داراى صخامت به قدر یک ملکول یعنی چه

داراى صخامت به قدر یک ملکول

monomolecular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها