معنی و ترجمه کلمه داراى صداى خرخر و خس خس به انگلیسی داراى صداى خرخر و خس خس یعنی چه

داراى صداى خرخر و خس خس

stertorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها