معنی و ترجمه کلمه داراى صداى رسا به انگلیسی داراى صداى رسا یعنی چه

داراى صداى رسا

stentorophonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها