معنی و ترجمه کلمه داراى صداى زیر به انگلیسی داراى صداى زیر یعنی چه

داراى صداى زیر

high toned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها