معنی و ترجمه کلمه داراى صداى کوتاه و گرفته به انگلیسی داراى صداى کوتاه و گرفته یعنی چه

داراى صداى کوتاه و گرفته

woofer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها