معنی و ترجمه کلمه داراى صفات حسنه به انگلیسی داراى صفات حسنه یعنی چه

داراى صفات حسنه

well conditioned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها