معنی و ترجمه کلمه داراى طنین به انگلیسی داراى طنین یعنی چه

داراى طنین

tintinnabulary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها