معنی و ترجمه کلمه داراى ظاهر و نماى مخصوص به انگلیسی داراى ظاهر و نماى مخصوص یعنی چه

داراى ظاهر و نماى مخصوص

hued

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها