معنی و ترجمه کلمه داراى عدم تجانس با مایعى که در آن پراکنده شده به انگلیسی داراى عدم تجانس با مایعى که در آن پراکنده شده یعنی چه

داراى عدم تجانس با مایعى که در آن پراکنده شده

lyophobic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها