معنی و ترجمه کلمه داراى عزم ثابت به انگلیسی داراى عزم ثابت یعنی چه

داراى عزم ثابت

flatfoot
resolved

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها