معنی و ترجمه کلمه داراى عزم پنهانى به انگلیسی داراى عزم پنهانى یعنی چه

داراى عزم پنهانى

autotelic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها