معنی و ترجمه کلمه داراى عقیده سوسیالیستى به انگلیسی داراى عقیده سوسیالیستى یعنی چه

داراى عقیده سوسیالیستى

social minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها