معنی و ترجمه کلمه داراى عمر دراز به انگلیسی داراى عمر دراز یعنی چه

داراى عمر دراز

long lived
longevous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها