معنی و ترجمه کلمه داراى عوارض پست و بلند به انگلیسی داراى عوارض پست و بلند یعنی چه

داراى عوارض پست و بلند

undulant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها