معنی و ترجمه کلمه داراى فشار الکتریکى مساوى به انگلیسی داراى فشار الکتریکى مساوى یعنی چه

داراى فشار الکتریکى مساوى

isoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها