معنی و ترجمه کلمه داراى فشار یکسان به انگلیسی داراى فشار یکسان یعنی چه

داراى فشار یکسان

isopiestic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها