معنی و ترجمه کلمه داراى فلدسپار به انگلیسی داراى فلدسپار یعنی چه

داراى فلدسپار

feldspathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها