معنی و ترجمه کلمه داراى فلس هاى سخت و براق به انگلیسی داراى فلس هاى سخت و براق یعنی چه

داراى فلس هاى سخت و براق

ganoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها