معنی و ترجمه کلمه داراى فکرروشن به انگلیسی داراى فکرروشن یعنی چه

داراى فکرروشن

enlightened

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها