معنی و ترجمه کلمه داراى فکر متجانس به انگلیسی داراى فکر متجانس یعنی چه

داراى فکر متجانس

like minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها