معنی و ترجمه کلمه داراى فکر نیرومند به انگلیسی داراى فکر نیرومند یعنی چه

داراى فکر نیرومند

strong minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها