معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول به انگلیسی داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول یعنی چه

داراى قدرت رویش در یک جهت یا به صورت یک سلول

unipotent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها