معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت محدود به انگلیسی داراى قدرت محدود یعنی چه

داراى قدرت محدود

limitary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها