معنی و ترجمه کلمه داراى قرینه به انگلیسی داراى قرینه یعنی چه

داراى قرینه

homolographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها