معنی و ترجمه کلمه داراى قسمت هاى کوچک به انگلیسی داراى قسمت هاى کوچک یعنی چه

داراى قسمت هاى کوچک

modular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها