معنی و ترجمه کلمه داراى قطب مغناطیسى یا الکتریکى به انگلیسی داراى قطب مغناطیسى یا الکتریکى یعنی چه

داراى قطب مغناطیسى یا الکتریکى

polar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها