معنی و ترجمه کلمه داراى قوه ارتجاعى به انگلیسی داراى قوه ارتجاعى یعنی چه

داراى قوه ارتجاعى

rebound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها